Sáng Rừng
Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác - Ban hơp ca Hy Vọng trình bầy