Tiến Thoái Lưỡng Nan

Sáng tác và trình bầy: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Tiến thoái lưỡng nan  đi về lận đận
Tình đôi ngập ngừng  tiến thoái lưỡng nan

Mây bay khắp xứ Chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ  Chiều hôm cửa nhà

Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận
Ngày xưa lận đận tiến thoái lưỡng nan

Mây bay ... khắp xứ  Chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ  Chiều hôm ... cửa nhà

Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận
Ngày xưa lận đận không biết về đâu !

Về đâu cuối ngõ ? Về đâu cuối trời ?
Xa xăm tôi ngồi tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi ...

Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận
Ngày nay lận đận Là giọt hư không !