Trăng Thanh Bình
Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác - Hợp Ca ASIA trình bầy