Một tấm hình hơn cả ngàn chữ
Trang Chính
Tin Tức
Nối Tiếp
Thơ và Nhạc
Hình Ảnh
Lưu Bút

Những tập hình ảnh của khóa

  Những tập (albums) này được xếp theo thứ tự thời gian. Xin các bạn xem và bổ túc thêm hình ảnh hoặc ghi chú lại những hình ảnh cho đúng. Đây là tài sản hình ảnh của khóa chúng ta.
   
bullet Họp mặt AHCC tại Austin, TX ngày 5-5-2013 và đi thăm River Walk, Alamo tại San Antonio và Texas Capitol ngày 6-5-2013

bullet Cruise tại New Orleans từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2013

bullet Họp mặt tại nhà Ngoạn và thăm thầy Tăng và niên trưởng Trinh và Trang

bullet Họp khóa tại Cancun, Mexico từ ngày 25 đến 30 tháng 6 năm 2012, 45 năm ra trường Công Chánh

bullet Họp mặt với ái hữu Công Chánh vùng Washington DC ngày 12 tháng 4 năm 2011

bullet Họp mặt với niên trưởng các thầy tại Montreal ngày 17 tháng 6 năm 2010

bullet Họp khóa tháng 7 năm 2009 tại nhà hàng Trúc Lâm Viên, Sài Gòn

bullet Hình họp AHCC miền Bắc California đầu năm Kỷ Sửu 2009 tại San Jose, CA

bullet Hình vợ chồng bạn Nguyên về Việt Nam thăm chụp chung với các bạn ở VN

bullet Họp khóa tháng 10 năm 2008 tại nhà của Ngô Thái Bình, Torrance, California

bullet Họp khóa Cán Sự (64-67) tại nhà chị Quách Anh, Sacramento, California

bullet Họp khóa tháng 7 năm 2007 tại nhà bạn Thành, Carona, California

bullet Họp khóa tháng 6 năm 2007 tại nhà hàng Hương Cau, Sài Gòn, Việt Nam

bullet Họp khóa tháng 10 năm 2006 tại nhà của bạn Nguyễn Quang Bê, Sacramento, CA (tập 2)

bullet Họp khóa tháng 10 năm 2006 tại nhà của bạn Nguyễn Quang Bê, Sacramento, CA

bullet Họp khóa ngày 25 tháng 6 năm 2006 tại điền trang Lộc Xuân, Việt Nam

bullet Hình đám cưới con trai của Thạch, cậu Minh Nguyên với cô Khánh Vy

bullet Hội Xuân Bính Tuất của AHCC miền Bắc Cali ngày 22-1-2006 tại San Jose

bullet Hình vợ chồng Quách Văn Đức sang miền Nam Cali đầu tháng12-05 họp mặt với các bạn đồng khóa

bullet Họp mặt AHCC miền Nam California năm 2005

bullet Họp mặt khóa ngày 2 tháng 7 năm 2005 tại Sài Gòn Nhỏ, California

bullet Họp mặt khóa ngày 25 tháng 6 năm 2005 tại Sài Gòn, Việt Nam

bullet Họp mặt khóa năm 2004 tại Sài Gòn, Việt Nam

bullet Hình ảnh mới
bullet Họp mặt đầu năm Ất Dậu 2005 của các bạn miền Bắc CA  
bullet Họp mặt ngày22 tháng 6 năm 2004 tại Pleasant Hill, CA  
bullet Họp mặt khoá tháng 6 năm 2004 tại San Jose, CA  
bullet Họp mặt ngày27 tháng 12 năm 2003 tại Modesto, CA  
bullet Họp mặt khoá tháng 6 năm 2003 tại Austin, TX  
bullet Họp mặt khoá năm 2002 tại Sài Gòn  
bullet Họp mặt AHCC năm 2002 tại San Diego  
bullet Họp mặt khoá năm 2002 tại Modesto, CA  
bullet Họp mặt bạn mùa đông năm 2000 tại Modesto, CA  
bullet Họp mặt khóa năm 1997 tại Sài Gòn

bullet Hình ảnh cũ
bullet Tuổi học trò  
bullet Hình ảnh quê hương  
   
   
   
   
Trang Chính | Tin Tức | Nối Tiếp | Thơ và Nhạc | Hình Ảnh | Lưu Bút
k6kscc © 2002-2007. All rights reserved.

Trang này được cập nhật ngày 06/18/13