NHỚ THƯƠNG HỒ TẤN ĐỨC

Có một vị sao đã tắt rồi,
Quê nhà vạn dặm ngắm mây trôi...
Gửi hồn tôi đó tìm thăm bác,
Trong bóng hoàng hôn thấy bác cười....

Lê Phương Nguyên (Lê Công Minh)

Đức trọng tâm lành về cỏi Phật
Hồ thu sóng lặng soi bóng trăng.


Huỳnh Thu Nguyên


Xin mời các bạn nghe bản nhạc Bạn Tôi
do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác