Hình hội Xuân Bính Tuất của AHCC miền Bắc Cali tại San Jose ngày 22-1-2006

.

Trở về Hình Ảnh